Ako čo najefektívnejšie dosiahnuť návštevnosť webovej stránky

Vytvorenie webovej stránky je iba začiatok. Síce základný, ale dôležité teraz je, aby sa k danej stránke dostalo široké publikum v podobe internetových užívateľov a aby tak konkrétna stránka mala efekt.online marketing.jpg
Pod efektivitu a pravdepodobnosť konverzií na konkrétnom webe sa podpisuje predovšetkým výška jeho návštevnosti. Logicky, čím viac užívateľov váš web objaví, tým je oveľa vyššia pravdepodobnosť, že si prečítajú jeho obsah alebo vytvoria na tomto mieste požadovanú konverziu, napr. vytvoria objednávky, kliknú na reklamy, vyplnia dotazníky,… skrátka návštevníci začnú na tejto stránke robiť aktivity, ktoré im  daný web ponúka.
Ale zatiaľ vidíme veci príliš ružovo a moc predbiehame dopredu. Najpodstatnejším bodom je docieliť prvý bod, čiže relatívne vysokú návštevnosť. To je dnes možné jedine tým, že vašu stránku zaradí internetový vyhľadávač na popredné miesto vo svojom rebríčku relevantných odkazov pre užívateľa.
Internetové vyhľadávače (Google, Seznam, Bing,…) však umiestňujú výsledky vyhľadania na základe množstva faktorov, ktoré napovedajú o relevantnosti a atraktivity webu pre užívateľa a jeho zadaný výraz. Bez kompletnej optimalizácie vašej stránky tak môže algoritmus vyhľadávača konkrétny web zaradiť žiaľ na až kdesi na koniec, kam bežný užívateľ ani nezavíta. K návštevnosti, respektíve k umiestneniu sa na popredné priečky je tak potrebná kvalitná SEO, čiže optimalizácia stránky pre internetové vyhľadávače.seo dotek.jpg
Aj pri typoch internetovej konkurencie sa však stretneme s podvodnými taktikami typu Cloaking alebo Doorway page, avšak tie sú už kvôli hrozbe penalizácii čoraz zriedkavejšie a čoraz viac ľudí požiada o pomoc s návštevnosťou stránky odborníkov, ktorí ponúkajú kompletné a legálne SEO nástroje, čím vznikne jediný efekt- Vyššie umiestnenie vašej stránky vo vyhľadávačoch a tým pádom i vyššia návštevnosť vášho webu.
Profesionálne SEO služby a nástroje sa dokážu postarať o všetky on- page, ako aj off- page faktory zapríčiňujúce sa o návštevnosť a preto ide v tomto smere o doporučenú voľbu.