Častému problému so zamŕzaním vodovodného potrubia pri rodinnom dome sa dá jednoducho predísť

Spolu s výstavbou rodinného domu je potrebné urobiť aj prípojku vody. Pri každej inštalácii však treba dodržať odporúčaný postup, aby ste zabránili neskorším škodám, ktoré môžu vzniknúť na neodborne uložených prípojkách.Moderný rodinný dom.jpg
 
Šetrenie na nesprávnom mieste
Obyvatelia rodinných domov sa však častokrát snažia ušetriť, kde sa len dá, a tak sa to potom otočí proti nim. Vodárenské spoločnosti preto stále upozorňujú majiteľov domov, aby venovali pozornosť prevencii zamŕzaniu vodovodných prípojok, pretože je to lacnejšie ako následné odstraňovanie škôd. Problémom je stojatá voda v potrubí, pretože ak nemá dostatočný pohyb, hlavne v zimnom období, je viac ako pravdepodobné, že v ňom zamrzne. To sa môže stať aj v prípade, že prípojka nie je uložená v odporúčanej hĺbke.
 
Problém je už pri výstavbe
Zamŕzanie najčastejšie postihuje vetvy, ktoré sa využívajú len sporadicky. Z toho vyplýva, že najlacnejšia prevencia proti zamrznutiu je pravidelný odber vody. V prípade problému je nutné potrubie odkopať a rozpíliť, čo je už finančne nákladnejšie. Odborníci preto odporúčajú na to myslieť ešte pred samotnou výstavbou domu a dbať na to, aby stavebníci osadili potrubie do potrebnej hĺbky 1,50 metra a dodržali výšku jeho krytia. Objavili sa však už aj extrémy mrznutia pôdy až v hĺbke 1,7 metra.Medené potrubie.jpg
 
Opakované havárie vám ťahajú peniaze z vrecák
Na to, či sa to stane, nemá vek ani druh materiálu zásadný vplyv. Jedinou výhodou kovových potrubí je možnosť rozmrazovania elektrickým prúdom. Bežne sa stávajú prípady, že vodári vodovod rozmrazia pri teplote 15-20 stupňov, po ktorom sa dodávka vody obnoví, ale o pár dní sa situácia zopakuje. Hlavným dôvodom je nedostatočný odber, a tým aj pohyb vody, a ďalším parametrom sú priemery vodovodných potrubí, ktoré sú na dané nehnuteľnosti dimenzované. Hovoríme tomu hygienické minimum, a to mnohé z domácností nedosahujú.