Mayská civilizácia

Mayská civilizácia

Túto civilizovanú spoločnosť datujeme približne na obdobie 2500 pred Kristom až do 1520/1697 po Kristovi. Územie ich osídlenia bolo tvorené mnohými mayskými národmi a rozprestrete po celom polostrove Yucatán a na protiľahlom území až po samý Tichý oceán. Presnejšie by sme sa bavili o území dnešnej Guatemale a v celom Belize, severozápadnom Hondurase a v mexickom Yucatáne, Quintane Roo, Campeche, Chiapase a Tabascu.Historická pamiatka.jpg
Mayovi sú známi ich písmom, ktoré robí vedcom dodnes problémy pri jeho identifikácií a preto sa dejiny o ňom stále líšia a menia, podľa novo zistených poznatkov. Ich dejiny však delíme podľa rokov na archaické (7000 pred Kristom – 2000 pred Kristom), pred klasické (2000 pred Kristom – 250 pred Kristom), klasické (250 pred Kristom – 900 po Kristovi) a po klasické na 900 – 1521 po Kristovi.
Záznamy dokazujú, že o prvých ich druhu môžeme hovoriť už od roku 2500 pred Kristom a to znamená, že sú spojení z výskytom prvých poľnohospodárov. Týmto sú známi a počas svojich dejín pestovali najmä kukuricu. Približne v strednom pred klasickom období prevzali od Olmékov ich systém hierarchickej spoločnosti, ktorá bola vedená kráľmi a šľachticmi. Tí na juhu zase vytvorili konfederácie a tí vo vysokých horách sa podriaďovali svojim kráľom či náčelníkom. Tak ako aj mnohé iné historické civilizácia, tak ani mayovia nikdy netvorili spoločnú a jednotnú ríšu. Ale najbližšie mali k tomu v klasickom období. A práve v tomto období dosiahli najväčšiu úroveň svojej kultúry. knihy a lebka.jpgZačali sa budovať veľké mestá a robili sa náboženské obrady, stavali sa chrámy a paláce a dokonca aj ihriská na loptové hry. Pojem mesto a jeho význam sa bral skôr z kultúrneho hľadiska než miesta na bývanie. Mayské chrámy pre svoju konštrukciu z veľkých kamenných kusov sa často pletú s egyptskými pyramídami.
Spomenúť môžeme aj ich kalendár, ktorý sa považuje za najzložitejší v celej predkolumbovskej Amerike. Taktiež vynikali v matematike či astronómií.
Celá táto spoločnosť je opradená mnohými tajomstvami a mýtmi. Nájdeme mnoho legiend, ktoré pripisujú týmto ľudom značnú moc a vedenie. Ale ako to bolo doopravdy sa asi už nikdy nedozvieme, pretože nikto z nás tam predsa nebol a nikdy nebude.