Regulačne súdy v EÚ preskúmajú pravidlá vymedzujúce trhovú silu spoločností

Comments are Closed Posted on

Regulátori EÚ preskúmajú dvojročné dekády, ktoré určujú, či majú spoločnosti trhovú silu na potlačenie konkurenčných cien alebo kontrolu cien, aby vzali do úvahy globalizáciu a digitalizáciu, uviedol v pondelok európsky protimonopolný šéf Margrethe Vestager.EÚ vlajka.jpg
Jej oznámenie prišlo uprostred kritiky právnikov a akademikov, že protimonopolné zákony Európskej únie nedokázali držať krok s dobou, keď regulačné sudy skúmajú fúzie a protikonkurenčné praktiky, ktoré sa týkajú globálnych online firiem.
Ako regulačné súdy určujú trhy, môžu im pomôcť zmerať cenovú silu firiem pri fúzii alebo jej právomoc uzavrieť súpera v prípade protimonopolného práva a ústupky, ktoré od týchto spoločností získajú. Súčasné pravidlá sa datujú do roku 1997.
„Zmeny, ako je globalizácia a digitalizácia, znamenajú, že mnohé trhy fungujú dosť odlišné od spôsobu, akým fungovali pred 22 rokmi,“ uviedol Vestager na konferencii v Chillin Competition.
„Nadišiel čas prehodnotiť oznámenie o definícii trhu. Chceme si byť istí, že usmernenie, ktoré poskytuje, je presné a aktuálne a stanovuje jasný a konzistentný prístup k protimonopolným prípadom a prípadom fúzií v rôznych odvetviach spôsobom, ktorý je ľahko dostupný,“ uviedla a vyzvala na spätnú väzbu od zainteresované strany.Socha spravodlivosti.jpg
Preskúmanie sa zameria na geografický rozsah trhov. Siemens a Alstom, ktorých obchod bol vo februári zablokovaný spoločnosťou Vestager, tvrdili, že RS by mali brať do úvahy čínskych súperov a svetový trh.
RS tiež preskúmajú, ako sú trhy definované v súvislosti s výrobkami a či spotrebitelia môžu ľahko prejsť z jedného výrobku na druhý, najmä preto, že digitalizácia znamená, že niektoré výrobky sú bezplatné, zatiaľ čo niektorí technici pôsobia aj v rôznych blastiach.
„Môžu nastať situácie, keď sa musíme pozrieť aj na to, ako môžu tieto ekosystémy nechať spotrebiteľov uzamknuté,“ uviedol Vestager.