Vystavenie energetického certifikátu

Vystavenie energetického certifikátu

Energetický certifikát predstavuje dokument, ktorý hovorí a špecifikuje energetickú efektívnosť, náročnosť alebo spôsobilosť danej budovy, stavby a podobne. Je teda oprávnený posúdiť, ako je daná stavba energeticky náročná, ako sa v nej hospodári s energiou, a to sa zaraďuje do prehľadných energetických tried. Čím bližšie je budova k písmenu A, tým lepšie na tom je, čo sa týka energetickej hospodárnosti alebo úspornosti. Vystavený energetický certifikát budovy by dokonca mal byť v niektorých budovách aj patrične zverejnený a nalepený na prístupnom mieste.

moderná budova

Určite je veľmi zaujímavé zistiť, akú energetickú triedu má vaša budova. Oprávnená osoba, respektíve spoločnosť, ktorá podobné oprávnenie na udeľovanie energetických certifikátov má, vám takýto certifikát vystaví a prepočíta vaše všetky spotrebované energie. Jednoducho svojimi metódami vie určiť a zaradiť triedu, do ktorej potom budova bude energeticky spadať. Podobná certifikát je u nás už nejaké to obdobie povinný napríklad pri kolaudácii. Mal by byť vyhotovený aj pri predaji nehnuteľnosti a dokonca aj pri prenájme. O tom kto a kedy má presne mať energetický certikát hovorí špecializovaný zákon a tak si to môžete veľmi ľahko overiť, ak by ste váhali, či ho aj vy potrebujete.

pero a dokument

Dnes už je to, povedzme, štandardom. Zvlášť v období, nazvime ho, energetickej uvedomelosti, resp. krízy, kde sa verejnosť zaoberá šetrením energií a aj zvýšenými nákladmi na energie je to celkom dôležitý atribút pri rozhodnutiach o kúpe alebo nájme, a to najmä väčších spoločností, firiem a podobne. Nechajte si preto svoj energetický certifikát budovy vytvoriť včas, aby ste potom nemali opletačky na poslednú chviľu. Veď táto investícia sa vám iste vráti a môže zvýšiť prestíž vašej nehnuteľnosti, pokiaľ bude mať výhodnú energetickú triedu. Určite sa obráťte na špecialistov.

Ve spolupráci s https://www.isotra.sk/.