Internet.org – technické požiadavky

Internet.org – technické požiadavky

Dôraz sa kladie aj na efektívnosť: infraštruktúra a údaje musia byť efektívne, aby prevádzkovatelia mohli infraštruktúru udržiavať. To znamená, že nebudú zahrnuté stránky s veľkou šírkou pásma, VOIP, video ani obrázky .google.jpg
 
Podľa Internet.org musia mobilné webové stránky fungovať bez toho, aby sa dostali k nemravným šupinám:
 

  • JavaScript
  • Obrázky SVG a typy písma WOFF
  • SSL / TLS
  • jazdci
  • Video a veľké obrázky
  • Flash a Java applety

Zaujímavé je, že tento zoznam znie, ako keby vychádzal z najlepších postupov mobilného webu W3C z roku 2006.
 
Aj keď niektoré z podrobností o týchto osvedčených postupoch nemusia byť také relevantné, aké boli kedysi (napríklad smartfóny dokážu spracovať viac ako 20 kB), väčšina z nich je stále rozumných vecí na implementáciu, aj keď sa presné hodnoty parametrov zmenili ( udržiavanie nízkej veľkosti stránky je stále veľmi dôležité a žiaduce, aj keď sa prijateľné limity zvýšili).
 
Ako funguje platforma Internet.org
Všetky webové stránky „s nulovým hodnotením“ musia byť odoslané na internetovú stránku Internet.org a schválené. Ak vyhovujú technickým požiadavkám, sú „nulové“ a prehliadajú sa zadarmo.
 
Schválené webové stránky prehliadané prostredníctvom aplikácie Internet.org sa posúvajú prostredníctvom servera proxy pre transkodér Internet.org:počítač.jpg
 
JavaScript
Webové stránky schválené na internete.org musia fungovať bez JavaScriptu. Motiváciou obmedzenia JavaScriptu je to, že nemusí fungovať na zariadeniach nižšej kategórie.
 
SSL / TLS
Na stránkach, ktoré sa spoliehajú na SSL / TLS / HTTPS, sa nebudú môcť zúčastniť. To znamená, že budú zahrnuté iba nezabezpečené stránky. Toto je jedna technická požiadavka, ktorá v skutočnosti nie je ohľaduplnosť k mobilným telefónom – dokonca aj bežné telefóny dokážu HTTPS zvládnuť už roky. Motiváciou pre túto požiadavku je, že proxy servera Internet.org nemôže pracovať s šifrovaním end-to-end. Takže cena proxy je súkromie!
 
Video a veľké obrázky
Toto obmedzenie sa týka predovšetkým šírky pásma a hmotnosti stránky. Videá a obrázky sú najťažšími súčasťami webu, takže stránky s ťažkým videom a obrázkami sa načítajú pomaly a môžu upchávať zraniteľné siete.