Spoločnosť, ako ju dnes poznáme, nemusí čoskoro existovať. Ohrozená je aj celá civilizácia.

Spoločnosť, ako ju dnes poznáme, nemusí čoskoro existovať. Ohrozená je aj celá civilizácia.

Počet obyvateľov na planéte rastie závratným tempom, a tak je samozrejmé, že aj prírodné zdroje, ktoré na život potrebujeme, čerpáme v oveľa väčšej miere, ako zem dokáže dodať a opäť zregenerovať. S tým je spojená aj ekonomická nerovnováha medzi rozvinutými krajinami a tými chudobnými, no ak sa nám tento nepomer čoskoro nepodarí vyrovnať, naša spoločnosť a celá civilizácia je odsúdená na zánik.Neodvratné prírodné katastrofy.jpg
 
Smerujeme k osudu Mayov?
Vedci z inštitútu vesmírnych štúdií upozorňujú na skutočnosť, že vývoj súčasnej civilizácie sa podobá na smerovanie ríše Mayov alebo Rímskej ríše, no ak chceme tento im podobný osud zvrátiť, je načase prijať radikálne opatrenia, inak to má naša spoločnosť aj celá civilizácia „zrátané“.
 
Vyrovnať rozdiely v ekonomikách jednotlivých krajín je nevyhnutné
Budúcnosť, ktorá nie je až taká vzdialená, totiž môže priniesť „perfektnú búrku“, ktorá bude kombináciou niekoľkých faktorov. Medzi ne patrí úplné vyčerpanie prírodných zdrojov, klimatické zmeny, znehodnotenie pôdy, nedostatok vody a nadmerný rast populácie. Zhodli sa na tom vedci z viacerých svetových inštitútov a vydali naliehavé varovanie. Základom zmeny je vplývať na správanie ľudí a prinútiť ich konať v súlade s prírodou a ekológiou. Zrejme bude nutné uskutočniť aj „zelenú revolúciu“. Súčasná akumulácia bohatstva a nadspotreba elitnými krajinami v protiklade s množstvom chudobných tesne nad hranicou prežitia nevyhnutne smeruje ku kolapsu celej našej civilizácie.Nezostane kameň na kameni....jpg
 
Ak chceme tento stav zvrátiť, treba sa orientovať týmto dvoma smermi:

  • spravodlivo prerozdeľovať vytvárané hodnoty medzi všetky ekonomiky sveta
  • snažiť sa o spomalenie nárastu obyvateľstva spolu s dramatickým znížením spotreby prírodných zdrojov

 
Vedci však zároveň netvrdia, že tento scenár je neodvratný, ale apelujú na politikov a predstaviteľov krajín, aby sa všemožne snažili niečo v tomto smere podniknúť, len tak je možné našu spoločnosť a celú civilizáciu zachrániť pred prichádzajúcim kolapsom.