Práca na živnosť, práca sám na seba

Práca na živnosť, práca sám na seba

Práca na živnosť zo sebou prináša množstvo výhod ale zároveň aj množstvo povinností.  Nie je ale práca ako práca. Pod pojmom živnostník sa väčšinou rozumie niekto kto robí sám na seba ale nepodniká v pravom slova zmysle. Samozrejme nechceme tu nikoho urážať, ale tak to skrátka je. Väčšina takýchto ľudí je totiž závislá od zakázok ktoré im niekto dá. Poprípade si sami všetko musia riešiť a častokrát sa stane že to celé vide iba o trochu lepšie ako keby boli klasický zamestnanci. Nebudeme tu preto rozoberať morálnu stránku či áno, alebo nie. Pozrime sa priamo na to čo to odnáša.
 
 Skupina robotníkov.jpg
V prvom rade si treba naštudovať zákonník práce, presnejšie zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov. Kde je prsne uvedené kedy sa jedná o takzvanú závislú prácu a kedy nie. Je tam presne definované pracovno právny vzťah ako aj presne uvedený vzťah medzi zamestnávateľom a zamestnancom. Pričom podmienky pre závislú prácu sú jasne definované. A tak je jasné kedy sa o živnosť nemôže jednať. Ak by od vás predsa len chceli aby ste takto definovanú pracovnú činnosť vykonávali ako živnostník, jedná sa jednoznačne o nelegálnu prácu. Preto si pozorne naštudujte zákony kým sa na to dáte. Ak si ale odmyslíme iba zákonnú časť, a stále ste presvedčený že na to máte, pamätajte že väčšinou ste to vy kto si musí hľadať prácu. A to  môže byť u niektorých profesiách problém.
 
Aby sme vás iba neodrádzali tak poďme si čo to povedať aj o tej svetlej stránke.
V prvom rade, ste pánom svojho času čo môže byť v niektorých prípadoch len na prospech veci. Príklad ak ste mamička na materskej. Alebo aj povedzme bežné profesie kde sa už automaticky počíta s týmto druhom kvázi podnikania. Ako sú napríklad remeselný majstri, poprípade aj rôzne finančné služby. Tak týmto sa to oplatí.Pán majster.jpg
Navyše odvody. Samy si určujú koľko chcú zaplatiť a teda sa nemôžu sťažovať na výšku dôchodku ale to je už o každého zodpovednosti ako si to nastaví. Pretože platby odvodov sú vo vlastnej réžií. Alebo tiež prvý rok ste oslobodený od sociálneho poistenia ale tiež nemusíte platiť dobrovoľne poistenie na dávku v nezamestnanosti ak si tak veľmi veríte. Týchto výhod by bolo oveľa viacej, no to by sme tu boli spolu do rána. Ale vy ste už predsa rozhodnutý do toho skočiť, a len ste sa chceli uistiť či je to správne. Tak veľa šťastia a nech vám to vydrží čo najdlhšie.