Zateplite si dom pokiaľ ešte nie je neskoro

Zateplite si dom pokiaľ ešte nie je neskoro

Chladné obdobie v našich zemepisných šírkach trvá dlhšie ako to teplé, a tak aj príprava domov a všetkých budov, ktoré využívajú ľudia, si vyžadujú úpravu ich tepelno-izolačných vlastností, čo znamená, že je nutné ich zatepliť. Na tieto účely slúžia dosky z minerálnej vlny.

Krása, ale aj kvalita stavieb je dôležitá

Na zateplenie sú vhodné dosky z minerálnej vlny, ktoré sú výborným izolantom. Minerálna vlna sa vyrába z rozvláknenej taveniny vulkanických hornín s rozličnými prímesami a ide o nehorľavé materiály, ktoré majú vysoký tepelný odpor a výbornú mechanickú odolnosť. Dosky z minerálnej vlny sa dajú používať na zatepľovanie všetkých častí budov, no v závislosti od hustoty materiálu sa rozdeľujú na ľahké, stredné a ťažké vlny. Ľahké vlny majú nízku objemovú hmotnosť, a preto sa využívajú na zateplenie šikmých striech a stropov. Stredne ťažké vlny majú výborné tepelno-izolačné a akustické vlastnosti a tieto sa dajú využiť pri zatepľovaní fasád. Ťažké vlny majú vysokú pevnosť v tlaku a aj perfektné protipožiarne vlastnosti, čo sa využíva pri zatepľovaní podláh plochých striech, pretože sú pochôdzne.

Hrúbka izolačného pásu je závislá od normových hodnôt miesta, kde bude použitý. Napríklad mineralna vlna na strop minerálna vlna, ktorá má hrúbku 200mm, je najvhodnejšia na použitie na fasádu. Na zateplenie fasády kontaktnou metódou, pri ktorej sa vlna lepí priamo na murivo, je najlepšou voľbou kamenná vlna spracovaná do tvaru lamiel alebo dosiek. Prevetrávaná fasáda sa skladá z nosného roštu, na ktorý sa kotví daná izolácia, pri tejto metóde je najvhodnejšie použiť sklenenú vlnu.

Zatepľovanie je náročný proces

Minerálna vlna sa rozdeľuje do kategórií podľa hrúbky, ktorá je nutná na zateplenie danej konštrukcie, teda pri šikmých strechách je odporúčaná hrúbka 160mm, a to nielen tejto, ale aj sklenenej či kamennej vlny. Sklenená vata je najčastejšie používaná pri zatepľovaní stropov, hrúbka sa odvíja od toho, či je miestnosť pod ním vykurovaná alebo nie. Nad nevykurovaným priestorom sa odporúča použiť minerálnu vlnu hrúbky 150mm. Na podlahy sa však viac hodí kamenná minerálna vlna, ktorá je odolnejšia voči mechanickému zaťažovaniu a namáhaniu v hrúbke aspoň 100mm. Ceny vlny sa udávajú za 1m2 v závislosti od množstva, kvality a miesta jej aplikácie.