Čo raz viac firiem presúva svoje pobočky do iných krajín

Čo raz viac firiem presúva svoje pobočky do iných krajín

S otvorením hraníc sa otvoril aj priestor pre obchod a podnikanie. Okrem toho vznikol aj voľný pohyb za pobytom alebo za prácou v zahraničí. Veľa ľudí cestuje za prácou do iných krajín, keď sa im nepodarilo zarobiť v krajine, kde žijú. Idú tam s úmyslom, aby si mohli zarobiť viac ako sa dalo doma. Avšak okrem pohybu osôb za prácou do cudzích krajín sa presúvajú aj pobočky rôznych firiem do iných krajín.
Trendom je, že s otvorením hraníc a obchodu sa presúvajú pobočky veľkých firiem z krajín s veľmi dobrou ekonomickou situáciou, do krajín v ktorých je ekonomická situácia odlišná. Pozrime sa na to z bližšia.koferenční místnost.jpg
Firmy, ktoré pochádzajú z krajín s vyspelou ekonomikou a dobrou finančnou situáciou presúvajú svoje pobočky a výrobu do krajín, ktoré nie sú až tak vyspelé. Keď tieto firmy zamestnajú vo svojich firmách v domovskej krajine, kde sa pohybuje priemerný plat na hodinu od 10-16€ na hodinu, na výplaty svojich zamestnancov musia minúť veľa peňazí. Majiteľmi takýchto firiem sú väčšinou ľudia, ktorí pochádzajú z týchto vyspelých krajín, a tak zisky z týchto firiem idú do rúk práve týmto majiteľom.automobilový průmysl.jpg Preto nastal trend, keď majitelia týchto firiem presunú svoje pobočky do nejakej krajiny kde sa priemerná mzda pohybuje od 2,5 až po 6 € na hodinu. Keď sa pozrieme na rozdiel priemerného zárobku na hodiny v obidvoch krajinách zistíme, že v krajine, kde ekonomická a finančná situácia nie je až tak dobrá zarobia ľudia v priemere pravdaže menej ako ľudia v krajinách, kde je finančná situácia lepšia. Preto majitelia veľkých firiem presúvajú pobočky svojej firmy do krajín, kde pre nich ľudia vykonajú tú istú prácu, ako by pre nich spravili zamestnanci v krajine, odkiaľ firma pochádza. A tak nemusia majitelia firiem platiť svojim zamestnancom vysoké platy, ako by museli v krajine odkiaľ firma pochádza.